Калории

Разходът на енергия за жизнените процеси и мускулната дейност е основен критерий за определяне потребностите на човешкия организъм от нутриенти (белтъчини, мазнини, въглехидрати, минерали, витамини) за едно денонощие.

Изразходваната от организма енергия се покрива със съответстваща по количество и качество храна. Чрез измерване с една и съща мерна единица величината на изразходваната енергия и количеството на приетата за нейното покритие храна се определя енергийният баланс на организма.

Оползотворяването на хранителните вещества за нуждите на организма и задоволяването на неговите потребности от градивни и енергийни съединения представляват сложен комплекс от биохимични процеси, които се извършват при обмяната на веществата. При тази обмяна се освобождава химична енергия като 50% от нея се акумулира в макроенергийни съединения и образува т.н. "енергиен фонд" на организма. Почти половината от цялата химична енергия, освободена при обменните процеси, преминава в топлина, която се губи. Измерването на изразходваната от организма енергия и енергетична стойност на храната се извършва в мерните единици джаули или калории.

Коефицентите на тези единици са: 1 грам белтъчини=17 KJ (4 KCal); 1 грам мазнини=38 KJ (9 KCal); 1 грам въглехидрати=17 KJ (4 KCal), като 1 KCal=4,1864 KJ.

Когато калорийното съдържание на приетата храна е по-малко от освободената енергия, енергийният баланс е негативен, т.е. използват се ендогенните запаси. Гликогенът, телесните белтъци и мазнини се катаболизират и човек отслабва (намалява теглото си).

Ако калорийната стойност на приетата храна надхвърля енергийните загуби от топлина и работа, и храната е добре смляна и резорбирана - балансът е положителен, т.е. енергията се складира и човек увеличава своето тегло. Положителният енергиен баланс е рисков фактор за развитие на атеросклероза, хипертония, сърдечен инфаркт, захарен диабет, подагра и други заболявания.

Върху основната обмяна на хранителни вещества в организма оказват влияние централната нервна система, ендокринната система, възрастта на индивида и неговия пол, стресовите състояния, различните видове заболявания.

Влияние върху енергоразхода може да бъде регулирано от човека и то се обуславя от интензивността на извършената мускулна работа и варира за 1 час на килограм телесна маса от 6,276 до 41,840 килоджаула (или от 1,5 до 10 килокалории, а понякога и повече - при активно спортуване или тежка физическа работа).

При определяне на физиологичните потребности на човешкия организъм от хранителни вещества и енергия за различните възрастови и професионални групи се прилагат различни физиологични норми за хранене. Тези норми се диференцират по показателите възраст, пол, телесна маса, интензивност на физическия труд и др.