Блог

Nutri-Score: Научнообоснована система за етикетиране на хранителните стойности

Nutri-Score: Научнообоснована система за етикетиране на хранителните стойности Снимка: agrozona.bg

Изправени пред все по-разнообразно, но все по-непрозрачно предлагане на храни, сега ние трябва да знаем повече от всякога какво консумираме, особено като се има предвид, че въздействието на храната върху здравето се превърна в приоритетен проблем в резултат на увеличаване броя на заболявания като затлъстяване, диабет, Хашимото и пр. На практика много храни се характеризират с лошо качество, което може да доведе до катастрофални последици за здравето на всеки един от нас.

Въпреки че етикетирането на хранителните стойности е задължително в Европа от 2016 г, в момента то е под формата на таблица с цифри, която обаче се оказва твърде сложна за разбиране и често погрешно се тълкува от консуматорите. Налице са и други форми на етикетиране на хранителната стойност, но те са по избор.
Всяка една държава-членка на ЕС решава за себе си каква система и методика да прилага, а това възпрепятства стандартизирането на информацията. Тази ситуация не позволява на потребителите да правят съзнателен и информиран избор на храна и не насърчава производителите да поемат какъвто и да е ангажимент за прозрачност или за подобряване качеството на продукцията си.

NUTRI-SCORE е именно такава информативна методика. Методика, която обслужва интересите на потребителите и която дава възможност на хората да разберат лесно и бързо хранителната "ценност" на всеки хранителен продукт.

Чрез методологията си, NUTRI-SCORE дава възможност на хората да участват пълноценно в избора си на балансиран хранителен режим всеки ден.

Снимка: nutriscore-basord.bg
Етикетът Nutri-Score помага на потребителите да направят хранителен избор при пълнене на кошниците си за пазаруване и насърчава производителите на храни да подобрят хранителната стойност на своите продукти.
Етикиране Nutri-Score

Nutri-Score. Що е то?

Нутрискор/ Nutri-Score е независима система за етикетиране на хранителни продукти, която цели да ориентира потребителите относно цялостното хранително качество на даден продукт. Системата допълва, а не замества етикетирането на гърба на опаковката и се прилага само за преработени храни, а не за такива в суров вид.
Nutri-Score насочва потребителите към по-здравословни алтернативи, без да разделя храната на добра и лоша. Етикетът съчетава латинските букви от А до Е с 5 цвята: от зелено (буквата А = много високо качество на храната) до червено (буквата Е = ниско качество качество на храната). Категориите се изчисляват с помощта на сложен алгоритъм, разработен от изследователски екип към Оксфордския университет във Великобритания.

Nutri-Score взима под внимание както полезните съставки, така и тези, чиято консумация трябва да е ограничена, като по този начин гарантира комплексна и балансирана оценка. Освен това се изчислява на базата на 100 г или 100 мл от продукта, което позволява директно сравнение на продуктите в категорията и между отделните категории храни.

Как продуктите получават оценка по системата на Nutri-Score?

В системата Nutri-Score всеки продукт получава оценка, която е изчислена чрез разработен от учени и експерти алгоритъм, т.нар. точкуване на Райнер (Rayner). При изчисленията се взeма под внимание съдържанието на съставките, чиято консумация трябва да се насърчава, както и на тези, които трябва да се ограничава. Системата Nutri-Score дава от 1 до 10 точки за съставките, чийто прием трябва да се ограничи (т.е. калоричност, наситени мазнини, захари, сол) и от 0 до 5 точки за полезните съставки (белтъчини, фибри, плодове и зеленчуци, ядки).
След като се определи колко точки трябва да се дадат за отделните съставки, от сбора на точките за съставките, които трябва да се ограничават, се изважда сборът на точките за здравословните съставки. Полученият резултат е точкуването на Райнер, което на последния етап позволява хранителният продукт да бъде квалифициран от първи до пети клас по системата Nutri-Score, т.е. от A до E.

Оценка на системата Nutri-Score

Методиката се определя като:
- Комплексна. Съставките се оценяват комплексно, а общата им оценка е ясно обозначена на лицевата страна на продукта.
- Обективна. Nutri-Score оценява винаги едно и също количество продукт - 100 г или 100 мл. Благодарение на това, директното сравнение между продуктите е напълно възможно.
- Надеждна. Методиката е подрепена от Световната здравна организация (СЗО) в Европа, както и от редица неправителствени неправителствени потребителски организации - Европейската организация на потребителите (BEUC), FoodWatch и др.
СЗО призна Nutri-Score за един от най-важните елементи от стратегията за борба със заболяванията, свързани с храненето, който елемент помага на хората да вземат информирани решения относно хранителната стойност на своите покупки.
- Разбираема. Цветовата скала е лесна за разбиране и помага за бързото вземане на решение за покупка. Потребителят ясно осъзнава значимостта на продукта, според цвета, зададен му по скалата на Nutri-Score.

Снимка: eutoday.net
Примери за Nutri-Score етикиране
Етикиране Nutri-Score

Върху какви продукти може да се поставя етикет на Nutri-Score?

Системата Nutri-Score е предназначена за етикетиране на продукти с общо хранително предназначение. Това са продукти със задължителна хранителна информация съгласно Регламент № 1169/2011.
Nutri-Score не включва хранителни продукти, които не са обект на задължителна хранителна информация (изброените в приложение V към Регламент № 1169/2011). Това са необработени продукти като пресни плодове или зеленчуци, сурово месо, мед, зелени и други подправки, миксове от подправки, сол, трапезни подсладители, чай, кафе, оцет, дъвки, ръчно приготвени храни, доставяни директно от производител.

В кои държави се прилага системата Nutri-Score?

Освен във Франция, където Nutri-Score бе въведена за първи път, също Белгия, Испания, Германия, Швейцария, Нидерландия и Люксембург прилагат тази система за етикетиране на хранителни продукти.

Nutri-Score в България. Кога?

Оставаме с надеждата, че институции в България като Национален център по обществено здраве и анализи, Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD) и др. ще се зароди желание и ще е налице воля да се наложи това лесно за разбиране от потребителите етикетиране по алгоритъма на Nutri-Score.

А Nutri-Score несъмнено предоставя една по-качествена и разбираема информация на купувачите и консуматорите на храна, която информация работи в посока запазване на човешкото здраве.

Какво е нужно в тази посока:
1. Направа на хранителните етикети по-лесни за разбиране, така че хранителната стойност на всяка храна да бъде осъзната само с един поглед в морето от производители на храни и техните продукти.
2. Предприемане на действия, свързани с опазване на общественото здраве. Действия, които ще насърчат производителите да произвеждат по-здравословни храни и непрекъснато да подобряват състава на продуктите си.
3. Хармонизиране на хранителната информация на европейско ниво чрез налагане на единна официална система за етикетиране. По този начин би се сложило край на объркването сред потребителите, породено от срещата с различни системи, лога, цветове, букви, цифри и понятия.


ВИЖТЕ ОЩЕ:
>>> Тенденции в храненето за 2022 г.
>>> Защо калориите имат значение?
>>> Маркетингът на храните и затлъстяването при децата
>>> Какви храни включва диетата на българина и откъде идват калориите в менюто ни?