Блог

Фази на Луната за 2015 година

Фази на Луната за 2015 година

Фази на Луната за 2015 г.

Януари
Пълнолуние –  5 януари 2015, 06:54:29 ч.
Последна четвърт – 13 януари 2015, 11:47:44 ч.
Новолуние – 20 януари 2015 – 21:44:41 ч., 15:14:49 ч.
Първа четвърт – 27 януари 2015 – 01:46:11 ч.

Февруари
Пълнолуние – 4 февруари 2015, 01:10:13 ч.
Последна четвърт – 12 февруари 2015, 05:51:11 ч.
Новолуние – 19 февруари 2015, 01:48:21 ч.
Първа четвърт – 25 февруари 2015, 19:15:09 ч.

Март
Пълнолуние – 5 март 2015, 20:06:40 ч.
Последна четвърт – 13март 2015, 20:49:13 ч.
Новолуние – 20 март 2015, 12:37:18 ч.
Първа четвърт – 27 март 2015, 10:43:48 ч.

Април
Пълнолуние – 4 април 2015, 15:06:52 ч.
Последна четвърт – 12 април 2015, 06:45:38 ч.
Новолуние – 18 април 2015, 21:57:59 ч.
Първа четвърт – 26 април 2015, 02:56:25 ч.

Май
Пълнолуние – 4 май 2015, 06:43:23 ч.
Последна четвърт – 11 май 2015, 13:37:18 ч.
Новолуние – 18 май 2015, 07:14:19 ч.
Първа четвърт – 25 май 2015, 20:20:10 ч.

Юни
Пълнолуние – 23 юни 2015, 19:20:13 ч.
Последна четвърт – 30 юни 2015, 18:42:54 ч.
Новолуние – 8 юни 2015, 17:06:27 ч.
Първа четвърт – 16 юни 2015, 14:03:47 ч.

Юли
Пълнолуние – 2 юли 2015, 05:20:45 ч.
Последна четвърт – 8 юли 2015, 23:25:01 ч.
Новолуние – 16 юли 2015, 04:25:33 ч.
Първа четвърт – 24 юли 2015, 07:05:11 ч.
Пълнолуние – 31 юли 2015, 13:44:03 ч.

Август
Последна четвърт – 7 август 2015, 05:03:50 ч.
Новолуние – 14 август 2015, 17:54:40 ч.
Първа четвърт – 22 август 2015, 22:32:16 ч.
Пълнолуние – 29 август 2015, 21:36:17 ч.

Септември
Последна четвърт – 5 септември 2015, 12:55:19 ч.
Новолуние – 13 септември 2015, 09:42:35 ч.
Първа четвърт – 21 септември 2015, 12:00:18 ч.
Пълнолуние – 28 септември 2015, 05:51:37 ч.

Октомври
Последна четвърт – 5 октомври 2015, 00:07:15 ч.
Новолуние – 13 октомври 2015, 03:07:02 ч.
Първа четвърт – 20 октомври 2015, 23:32:30 ч.
Пълнолуние – 27 октомври 2015, 15:06:15 ч.

Ноември
Последна четвърт – 3 ноември 2015, 14:24:59 ч.
Новолуние – 11 ноември 2015, 19:48:21 ч.
Първа четвърт – 19 ноември 2015, 08:28:33 ч.
Пълнолуние – 26 ноември 2015, 00:45:18 ч.

Декември
Последна четвърт – 3 декември 2015, 09:41:35 ч.
Новолуние – 11 декември 2015, 12:30:30 ч.
Първа четвърт – 18 декември 2015, 17:15:27 ч.
Пълнолуние – 25 декември 2015, 13:12:31 ч.

Източник: www.lunaf.com